Nieuws
Jaarthema: BEESTENBOEL! Het belooft superleuk te worden.

Leerlingenparlement

 

 

Eén keer per maand zitten enkele leerlingen samen met de directeur en juf Katleen aan tafel om het beleid op school te optimaliseren.
Elke klas van de lagere school vaardigt dan 2 leerlingen af.
Samen met hun medeleerlingen en de directeur denken zij na over verbeteringen die op school kunnen gebeuren, worden er nieuwe ideeën of voorstellen aangebracht vanuit de leerlingen of stelt de directeur sommige zaken ter discussie.