Nieuws
Jaarthema: BEESTENBOEL! Het belooft superleuk te worden.

Parkeren

Omdat verkeersveiligheid ons nauw aan het hart ligt en dit alles in het belang van onze kinderen, zijn er aan de schoolpoort reeds enkele maatregelen genomen.
Er is een veiligheidshek geplaatst voor de beide schoolpoorten, het zebrapad is verlegd, er is een fietspad geschilderd en er geldt een parkeerverbod tussen de beide vestigingen.
Dit alles kadert in het proberen voeren van een verkeersbeleid waarin onze kinderen centraal staan.

 

Een gouden tip
Haal je kinderen 10 minuten na schooltijd af.
Je kan dan heel gemakkelijk parkeren
in de onmiddellijke omgeving van de schoolpoort
.


Alles zal daardoor veel veiliger zijn voor onze kinderen !
Toch  zijn wij ons terdege bewust van het parkeerprobleem aan onze school.
In dit verband willen we nog eens met aandrang vragen je wagen reglementair te parkeren :
- niet op het zebrapad
- niet op het voetpad
- niet voor andermans uitrit
- niet tussen de twee vestigingsplaatsen


Alvast bedankt voor je medewerking in naam van al onze kinderen.