Nieuws
Jaarthema: BEESTENBOEL! Het belooft superleuk te worden.

Wie zijn wij ?

In onze streek is er een ruim aanbod van katholieke scholen. Allen streven zij er naar uw kind goed te begeleiden op weg naar de volwassenheid.

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Vrij Onderwijs Zele.
Deze scholengemeenschap omvat 6 autonome scholen: basisschool De Kouter, basisschool Pius-X, basisschool De Vlinderboom, de Kleuterkouter, De Zonnewijzer, basisschool Heikant.
Iedere school heeft gevolmachtigden in de Raad van Bestuur.


De school onderschrijft het Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen. Deze bestaat uit 5 opdrachten :
-    werken aan de schooleigen christelijke identiteit
-    werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
-    werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
-    werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
-    werken aan een school als gemeenschap en als organisatie

Een centraal uitgangspunt van ons opvoedingsproject is dat elk kind, waarvan de ouders het opvoedingsproject van de school onderschrijven, in principe welkom is op school, ongeacht zijn etnische, culturele of socio-economische achtergrond.
Om een evenwichtige verdeling binnen de Zeelse scholen te waarborgen en binnen de afzonderlijke scholen de integratie zo optimaal mogelijk te doen verlopen, verwijzen we naar het non-discriminatieverdrag dat netoverschrijdend werd afgesloten.
Om kinderen voor te bereiden op onze multiculturele maatschappij leren we hen dagdagelijks samenleven.

Niettegenstaande deze scholen in een scholengemeenschap verenigd zijn, behouden zij elk hun eigen karakter en leggen ze hun eigen accenten.